Szanowni Mieszkańcy!

Burmistrz Pasłęka serdecznie zaprasza na"VII Pasłęcki Festyn Ekologiczny", który odbędzie się 25 maja 2019 roku w Parku Ekologicznym w Pasłęku przy ul. Partyzantów, w godzinach od 10:00 do 14:00.

W trakcie trwania festynu, tradycyjnie już, odbędzie się akcja polegający na wymianie odpadów na sadzonki pn. „Sadzonki do rozdania za EKO działania”. W ramach przeprowadzanej akcji w zamian za przyniesione selektywnie zebrane odpady komunalne (np. zużyte baterie, makulatura, puszki aluminiowe, opakowania szklane, nakrętki z tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) można będzie otrzymać drzewka i krzewy owocowe lub ozdobne oraz kwiaty i zioła.

W części artystycznej festynu zaprezentują się dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Pasłęku oraz odbędzie się spektakl ekologiczny „Czarownica Niska Emisja” w wykonaniu aktorów z Krakowa. Tematem przewodnim tegorocznych występów, będzie propagowanie wszelkich działań ekologicznych sprzyjających ochronie środowiska oraz prawidłowej segregacji odpadów i recyklingu.

Podczas tegorocznego festynu przeprowadzone zostaną konkursy z nagrodami dla mieszkańców Gminy Pasłęk dotyczące zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, ochrony powietrza, niskiej emisji i postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

 • dla dorosłych, odbędzie się konkurs pn. „Mistrz Ekologii”, w którym do zdobycia, będą bardzo wartościowe nagrody rzeczowe w postaci sprzętu RTV i AGD: telewizor, robot planetarny oraz odkurzacz.

 • dla dzieci w wieku szkolnym odbędzie się konkurs pn. „Ekologiczne koło wiedzy”, gdzie do zdobycia będą, w każdej z grup wiekowych następujące nagrody główne: namiot, plecak turystyczny oraz hulajnoga.

  Pozostali uczestnicy konkursów, także zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami pocieszenia.

Zaplanowano wiele atrakcji dla dzieci m.in.:

 • warsztaty dotyczące ponownego wykorzystania odpadów, które poprowadzą uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku,

 • ekologiczne gadżety,

 • animatorzy zabaw którzy zapewnią malowanie twarzy, robienie tatuaży, skręcanie baloników oraz pokaz wielkich baniek mydlanych,

 • żywe maskotki, które będą zabawiać najmłodszych swoimi barwnymi strojami,

 • dmuchane zjeżdżalnie.

Nie zabraknie również stoisk gastronomicznych uwielbianych przez dzieci, tj. lodów, popcornu, waty cukrowej itp.

Organizatorami festynu są: Urząd Miejski w Pasłęku i Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku.

Festyn współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Partnerem tegorocznego Festynu jest firma: VEOLIA Północ, której głównym obszarem działalności jest produkcja i dystrybucja ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego. Zainteresowanych tematem podłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej gorąco zachęcamy do odwiedzenia stoiska.

Sponsorem Festynu jest firma Baltic Green I, która rozwija projekt budowy farmy elektrowni wiatrowych zlokalizowanej na terenach północnej Polski oraz pozyskuje konieczne finansowanie dla realizacji tej inwestycji. Dzięki wkładowi finansowemu zapewni uczestnikom festynu większą ilość atrakcji.

Serdecznie zapraszamy na kolejny organizowany Festyn Ekologiczny. Zachęcamy do zbierania odpadów, które będzie można wymienić na sadzonki roślin mogących ozdobić nasze ogrody.

Poniżej Zarządzenie i Regulaminy konkursów.

ZARZĄDZENIE NR 70/19

BURMISTRZA PASŁĘKA

z dnia 7 maja 2019 roku

w sprawie organizacji „VII Pasłęckiego Festynu Ekologicznego”, ogłoszenia akcji ekologicznej pn. „Sadzonki do rozdania za EKO działania”, ogłoszenia konkursów pn. „Mistrz Ekologii” oraz „Ekologiczne koło wiedzy” organizowanych w ramach tego Festynu oraz ustalenia regulaminów Festynu, akcji ekologicznej i konkursów, o których mowa wyżej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506), w związku z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się zorganizować w dniu 25 maja 2019 r. przedsięwzięcie ekologiczno-edukacyjne pn. „VII Pasłęcki Festyn Ekologiczny”, zwany dalej także „Festynem Ekologicznym” lub „Festynem”, którego celem jest podniesienie wiedzy mieszkańców gminy Pasłęk w zakresie segregacji odpadów komunalnych, postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz ochrony powietrza.

 2. Ogłasza się akcję ekologiczną zwaną dalej „Akcją” polegającej na wymianie odpadów na sadzonki roślin pn. „Sadzonki do rozdania za EKO działania”, która zostanie przeprowadzona w ramach Festynu, o którym mowa w ust. 1 pn. „VII Pasłęcki Festyn Ekologiczny” w dniu 25 maja 2019 r. w godzinach 1000 – 1400 (lub do wyczerpania zapasów) w Parku Ekologicznym w Pasłęku.

 3. Ogłasza się konkursy edukacyjne dla dzieci i dorosłych z nagrodami w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ochrony powietrza oraz postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, pn.:

  1. konkurs dla dorosłych - „Mistrz Ekologii”,

  2. konkurs dla dzieci - „Ekologiczne koło wiedzy”,

   które zostaną przeprowadzone w ramach Festynu, o którym mowa w ust. 1 pn. „VII Pasłęcki Festyn Ekologiczny” w dniu 25 maja 2019 r., w godzinach 1000 – 1400 w Parku Ekologicznym w Pasłęku.

 4. Ustala się:

  1. regulamin „VII Pasłęckiego Festynu Ekologicznego”,

  2. regulamin akcji ekologicznej „ Sadzonki do rozdania za EKO działania”,

  3. regulamin Konkursu „ Mistrz Ekologii,

  4. regulamin Konkursu „Ekologiczne koło wiedzy”,

   w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Pasłęka z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie organizacji „VI Pasłęckiego Festynu Ekologicznego” i ogłoszenia konkursów pn. „Na ochronie środowiska Twoje zdrowie zyska” oraz „EKO wiedza” organizowanych w ramach tego Festynu oraz ustalenia regulaminów Festynu i konkursów, o których mowa wyżej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                    Burmistrz Pasłęka

                                                                                    dr Wiesław Śniecikowski

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 70/19

Burmistrza Pasłęka z dnia 7 maja 2019 r.

R E G U L AM I N

Festynu pn. „VII Pasłęcki Festyn Ekologiczny”, regulamin akcji ekologicznej pn. „Sadzonki do rozdania za EKO działania”oraz regulaminy konkursów organizowanych w ramach tego Festynu, tj.:

 1. Konkursu pn. „Mistrz Ekologii”,

 2. Konkursu pn. „Ekologiczne koło wiedzy”

Część I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Organizatorem Festynu pn. „VII Pasłęcki Festyn Ekologiczny”, zwanego dalej także „Festynem Ekologicznym” lub „Festynem”, który odbędzie się w dniu 25 maja 2019 r. w godzinach od 1000 do 1400 w Parku Ekologicznym w Pasłęku i organizowanej w ramach tego Festynu akcji ekologicznej zwanej dalej „Akcją” pn. „Sadzonki do rozdania za EKO działania” oraz organizowanych konkursów:

  1. Konkursu pn. „Mistrz Ekologii”,

  2. Konkursu pn. „Ekologiczne koło wiedzy”,

   jest Urząd Miejski w Pasłęku oraz Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o . w Elblągu.

 2. Do zadań organizatora należy:

  1. organizacja oraz obsługa techniczna Festynu, Akcji i konkursów, o których mowa w ust. 1;

  2. odbiór oraz prowadzenie ewidencji odpadów zebranych w trakcie Festynu;

  3. fundowanie nagród i upominków, o których mowa w regulaminach konkursów,

  4. prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Festynu i organizowanych w ramach tego Festynu konkursów.

 3. Adresy organizatorów Festynu Ekologicznego, Akcji i konkursów, o których mowa w ust. 1:

  1. Urząd Miejski w Pasłęku, Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, tel. (55) 248-20-01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

  2. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu, ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg, tel. (55) 236-12-25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 4. Bieżące informacje o Festynie, Akcji i konkursach publikowane są na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Pasłęku (www.paslek.pl) i Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Elblągu (www.zuoelblag.pl), oraz w lokalnych mediach.

Część II. Regulamin akcji ekologicznej pn. „Sadzonki do rozdania za EKO działania

§ 2.

 1. W ramach „VII Pasłęckiego Festynu Ekologicznego” przeprowadzona zostanie akcja ekologiczna zwana dalej „Akcją” pn. „Sadzonki do rozdania za EKO działania”, której celem jest edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk poprzez propagowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Akcja będzie prowadzona na terenie Parku Ekologicznego w Pasłęku w dniu 25 maja 2019 roku w godzinach 1000 – 1400 lub do wyczerpania zapasów sadzonek roślin.

 2. Przedmiotem Akcji jest zbiórka niżej wymienionych rodzajów odpadów komunalnych:

  1. zużyte baterie,

  2. makulatura,

  3. puszki aluminiowe,

  4. opakowania z tworzyw sztucznych,

  5. nakrętki z tworzyw sztucznych,

  6. opakowania szklane,

  7. opakowania po płynnej żywności i napojach,

  8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

   w zamian za sadzonki roślin, przyznawane na zasadach, o których mowa w § 3.

 3. Akcja skierowana jest do mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk.

 4. W ramach Akcji można uczestniczyć w zbiórce jednego lub kilku rodzajów odpadów, o których mowa w ust. 2.

 5. W Akcji mogą brać udział mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk, którzy dostarczą wysegregowane odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 2 do miejsca organizacji Festynu, tj. do Parku Ekologicznego w Pasłęku w dniu 25 maja 2019 roku w godzinach trwania Festynu lub do wyczerpania zapasów sadzonek.

§ 3.

 1. Wysegregowane przez mieszkańca Miasta i Gminy Pasłęk odpady komunalne i dostarczone do miejsca organizacji Festynu będą odebrane i wymienione na sadzonki roślin według następującej zasady opartej o liczbę uzyskanych punktów za dostarczone odpady:

  1. 5 szt. zużytych baterii – 1 punkt,

  2. 2 kg makulatury – 1 punkt,

  3. 5 szt. puszek aluminiowych – 1 punkt,

  4. 5 szt. opakowań z tworzyw sztucznych– 1 punkt,

  5. 30 szt. nakrętek z tworzyw sztucznych – 1 punkt,

  6. 5 szt. opakowań szklanych – 1 punkt,

  7. 5 szt. opakowań wielomateriałowych po płynnej żywności i napojach – 1 punkt,

  8. sprzęt elektroniczny i elektryczny:

   1. o większych gabarytach, np. telewizor, komputer stacjonarny, pralka, lodówka, mikrofalówka – za 1 szt. – 20 punktów,

   2. o mniejszych gabarytach, np. monitor, tablet, telefon, suszarka do włosów, prostownica do włosów – za 1 szt. – 10 punktów.

 2. Uzyskane punkty, o których mowa w ust. 1 uprawniają do wymiany na sadzonki roślin według następującej zasady:

  1.  za każde 40 punktów - jedno drzewko owocowe lub roślina ozdobna w pojemniku tj. petunia, pelargonia kaskadowa,

  2. za każde 30 punktów – jeden krzew owocowy,

  3. za każde 25 punktów - jeden krzew ozdobny,

  4. za każde 15 punktów - sadzonka kwiatów lub ziół,

   za zebrane punkty w liczbie poniżej 15 przysługuje drobna sadzonka roślin – liczbę punktów i rodzaj nagrody określa organizator w czasie trwania festynu.

 3. Punkty przyznane za odpady dostarczone w dniu Festynu, o których mowa w ust. 1 można wymieniać na sadzonki roślin wyłącznie w trakcie trwania Festynu w dniu 25 maja 2019 r. Po zakończeniu Festynu lub wyczerpaniu zapasów sadzonek punkty tracą swoją ważność.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany punktacji, o której mowa w ust. 2, w celu osiągnięcia założonych celów Festynu.

 5. Jedna osoba przy jednym podejściu do stoiska może otrzymać maksymalnie 4 sztuki sadzonek jeżeli zebrała wystarczającą liczbę punktów, a wydane sadzonki będą zróżnicowane co do rodzaju (np. za zebrane 150 pkt uczestnik konkursu otrzyma: za 40 pkt - 1 drzewko owocowe lub roślinę ozdobną w pojemniku, za 30 pkt – 1 krzew owocowy, za 25 pkt. - 1 krzew ozdobny oraz za 15 pkt - 1 sadzonkę kwiatów lub ziół, co daje łączną ilość punktów wymienionych 110. Pozostałą liczbę punktów, analogicznie, jak wyżej uczestnik może wymienić na sadzonki, stając jeszcze raz w kolejce za uczestnikami zdającymi swoje odpady lub za osobami czekającymi na wymianę punktów w przypadku braku osób zdających odpady, a pula sadzonek do rozdania nie została jeszcze wyczerpana. Jeżeli uczestnik festynu, chcąc wymienić posiadane punkty np. tylko na krzewy ozdobne, pomijając pierwsze dwie kategorie o których mowa w ust. 2 dopuszcza się możliwość, że zebrane punkty wymieni na 3 sadzonki krzewów ozdobnych oraz 1 sadzonkę kwiatów i ziół, co daje łączną liczbę 90 punktów wymienionych na sadzonki.

 6. Organizator w trakcie trwania Festynu na bieżąco prowadzi wymianę dostarczonych, wyselekcjonowanych odpadów komunalnych na sadzonki roślin, aż do wyczerpania zapasów sadzonek lub przyznanych za odpady punktów, z zastosowaniem zasad o których mowa w ust. 1-5.

Część III. Regulamin Konkursu pn. „Mistrz Ekologii”

§ 4.

 1. W ramach Festynu pn. „VII Pasłęcki Festyn Ekologiczny” odbędzie się konkurs wiedzy o zasadach segregacji odpadów komunalnych, zasadach ochrony powietrza oraz zasadach postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, pn. „Mistrz Ekologii”. Konkurs zostanie przeprowadzony w miejscu organizacji ww. Festynu w dniu 25 maja 2019 roku, w Parku ekologicznym w Pasłęku, ok. godziny 1300.

 2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk biorący udział w Festynie, którzy w dniu konkursu mają ukończone 18 lat i są zameldowani na pobyt stały na terenie gminy Pasłęk, co ustala Organizator na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. W przypadku braku w dokumencie tożsamości adresu zameldowania na pobyt stały, uczestnik konkursu zobowiązany jest do złożenia i podpisania oświadczenia potwierdzającego, że jest mieszkańcem Gminy Pasłęk zameldowanym na pobyt stały na terenie Gminy Pasłęk, na formularzu przygotowanym przez organizatora konkursu.

 3. Mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk, o których mowa w ust. 2 chętni do udziału w konkursie wylosują do godz. 1230 w trakcie trwania Festynu numery identyfikacyjne. Spośród osób, które pobrały numery identyfikacyjne zostaną następnie wylosowane 4 osoby do udziału w konkursie wiedzy, które zostaną dopuszczone do konkursu po dopełnieniu formalności, o których mowa w ust. 2.

 4. Każda z osób uczestniczących w konkursie odpowie na 5 pytań dotyczących wiedzy o zasadach segregacji odpadów komunalnych, zasadach ochrony powietrza oraz zasadach postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, które wylosuje z przygotowanej przez Organizatora Festynu listy pytań.

 5. Odpowiedzi, o których mowa w ust. 4 są punktowane przez Komisję Konkursową w następujący sposób:

  1. za odpowiedź pełną – 1 punkt,

  2. za odpowiedź niepełną - 0,5 punktu,

  3. za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi - 0 punktów.

 6. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników konkursu nastąpi „ dogrywka” w formie pytań dodatkowych.

 7. Osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów otrzymają cenne nagrody:

  1. za zajęcie I miejsca - telewizor,

  2. za zajęcie II miejsca – robot planetarny,

  3. za zajęcie III miejsca – odkurzacz bezprzewodowy,

  4. za zajęcie IV miejsca - parownica do ubrań.

 8. Nagrody będą wręczone laureatom konkursu przez organizatora w miejscu organizacji konkursu w trakcie Festynu, za obowiązkowym pokwitowaniem odbioru, podpisanym czytelnie imieniem i nazwiskiem przez odbierającego nagrodę.

Część VI. Regulamin konkursu „Ekologiczne koło wiedzy”

§ 5

 1. W ramach Festynu pn. „VII Pasłęcki Festyn Ekologiczny” odbędzie się konkurs wiedzy o zasadach segregacji odpadów komunalnych, zasadach ochrony powietrza oraz zasadach postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, pn. „Ekologiczne koło wiedzy”. Konkurs zostanie przeprowadzony w miejscu organizacji ww. Festynu w dniu 25 maja 2019 roku w Parku Ekologicznym w Pasłęku ok. godziny 1200.

 2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna, w wieku 8-18 lat.

 3. Dzieci i młodzież, o których mowa w ust. 2 chętni do udziału w konkursie wylosują do godz. 1130 w trakcie Festynu numery identyfikacyjne z podziałem na trzy kategorie wiekowe(I grupa wiekowa 8-11 lat, II grupa wiekowa 12-15 lat, III grupa wiekowa 16-18 lat). Spośród osób, które pobrały numery identyfikacyjne zostaną następnie wylosowane po 3 osoby z każdej kategorii wiekowej do udziału w konkursie wiedzy.

 4. Każda z osób uczestniczących w konkursie odpowie na 5 pytań dotyczących wiedzy o zasadach segregacji odpadów komunalnych, zasadach ochrony powietrza oraz zasadach postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, które wylosuje z przygotowanej przez Organizatora Festynu listy pytań.

  Losowanie pytań odbędzie się za pomocą Ekologicznego koła. Koło obejmuje 6 kategorii dotyczących ww. zakres wiedzy. Kategorię wybieramy kręcąc kołem, które stopniowo zatrzymuje blokada umocowana u góry koła. Gdy koło zatrzyma się blokada wskazuje wybraną kategorię. Każda z kategorii zawiera po 10 pytań w trzech kategoriach wiekowych. Uczestnik konkursu wybiera numer pytania z odpowiedniego przedziału wiekowego z wylosowanej kategorii. Każde pytanie może być tylko raz wybrane przez uczestnika. W przypadku wyczerpania pytań w odpowiedniej kategorii uczestnik ponownie kręci kołem w celu wybrania innej kategorii z niewykorzystanymi pytaniami.

 5. Odpowiedzi, o których mowa w ust. 4 są punktowane przez Komisję Konkursową w następujący sposób:

  1. za odpowiedź pełną – 1 punkt,

  2. za odpowiedź niepełną - 0,5 punktu,

  3. za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi - 0 punktów.

 6. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników konkursu nastąpi „ dogrywka” w formie pytań dodatkowych na zasadach określonych w ust. 4.

 7. Osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów w poszczególnych grupach wiekowych otrzymają nagrody:

  I grupa wiekowa:

  1. za zajęcie I miejsca - hulajnoga,

  2. za zajęcie II miejsca – radioodtwarzacz,

  3. za zajęcie III miejsca – głośnik bezprzewodowy,

II grupa wiekowa:

 1. za zajęcie I miejsca - plecak turystyczny,

 2. za zajęcie II miejsca – głośnik bezprzewodowy,

 3. za zajęcie III miejsca – słuchawki,

III grupa wiekowa:

 1. za zajęcie I miejsca - namiot,

 2. za zajęcie II miejsca – smartband,

 3. za zajęcie III miejsca – powerbank,

 1. Nagrody będą wręczone laureatom konkursu przez organizatora w miejscu organizacji konkursu w trakcie Festynu.

Część V. Postanowienia organizacyjne

§ 6

 1. Niniejszy regulamin podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod adresem www.paslek.pl w zakładce: gospodarka odpadami

 2. Informację o Festynie Ekologicznym i organizowanych w ramach tego Festynu Akcji, konkursach oraz zasadach tych konkursów, Organizator poda do publicznej wiadomości także w lokalnych mediach oraz w formie plakatów.