Burmistrz Pasłęka zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy  Pasłęk do do udziału w organizowanych konkursach :
I. “Aktywna i Czysta Wieś”
Konkurs ma na celu poprawę stanu sanitarnego i estetycznego wsi oraz dbałość o miejsca spędzania wolnego czasu.
Przewidziane nagrody :
I.    miejsce – 4.000 zł.
II.   miejsce -  3.000 zł.
III.  miejsce -  2.000 zł.
oraz dwa wyróżnienia po 500 złotych.
 
II. Konkurs na “ Najładniejszą Posesję roku 2019 “
Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Miasta i Gminy Pasłęk, poprzez animowanie działań i promowanie pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań indywidualnych, a także zespołowych w zakresie urządzania posesji przeznaczonych do zamieszkania. Konkurs ma także na celu kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców  za miejsca zamieszkania i wizerunek lokalnego środowiska oraz Miasta i Gminy Pasłęk.
Przewidziane nagrody :
w kategorii najładniejsza posesja indywidualna :
I.   miejsce – 2.000 zł.
II.  miejsce – 1.000 zł.
III. miejsce -    500 zł.
może być przyznane do trzech wyróżnień  w wysokości po 200 zł. każde.
W kategorii najładniejsza posesja wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej :
I.   miejsce 2.000 zł.
II.  miejsce 1.500 zł.
III. miejsce 1.000 zł.
może być przyznane do trzech wyróżnień po 300 zł. każde.
Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursach zawarte są w załącznikach.