W miniony piątek tj. 10 maja 2019 r. w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mariance odbyło się kolejne seminarium pn. „Malowidła kościoła gotyckiego w Mariance”. Spotkanie rozpoczął Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, który przywitał zgromadzonych gości oraz podziękował wszystkim podmiotom zaangażowanym w prace konserwatorskie w kościele w Mariance. Seminarium poprowadziła dr Joanna Arszyńska z Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK w Toruniu, która od początku jest zaangażowana w kompleksowy program konserwacji i rewitalizacji gotyckiej świątyni. W trakcie seminarium zgromadzeni zostali zapoznani z następującymi tematami:

- „Wprowadzenie do tematyki prac konserwatorskich w Kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Mariance” - Dariusz Barton, Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków,

- „Konserwacja i restauracja malowideł ściennych w Mariance - zaawansowanie i perspektywy” - dr Joanna Arszyńska,

- „Program ideowy średniowiecznych malowideł ściennych w Mariance. Typowe czy wyjątkowe?” - dr hab. Juliusz Raczkowski,

- "Sakramentarium z Marianki i jego dekoracja malarska na tle analogicznych obiektów z terenu państwa zakonnego w Prusach" - mgr Alicja Grabowska-Łysenko,

- „Turystyka kulturowa okolic Pasłęka” - Paweł Chomnicki i Jan Kozłowski – przedsiębiorcy w branży turystycznej.

 

Zbudowany w XIV w. kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Mariance k. Pasłęka leży z dala od głównych szlaków i przez lata pozostawał nieco zapomniany.... jest to jednak świątynia o pradawnym rodowodzie i bogatej, choć nie do końca jeszcze rozpoznanej historii, których świadectwem są jej mury i zachowane wewnątrz zabytki. Do najciekawszych należą zdobiące ściany nawy gotyckie malowidła ścienne. Od 2007 roku kościół i jego wyposażenie są przedmiotem kompleksowych badań służących przede wszystkim prowadzonym gruntownym pracom remontowym i konserwatorskim, z którymi są bezpośrednio powiązane. Udało się już ujawnić wiele fascynujących szczegółów i niektóre z nich wyjaśnić, inne zagadki wciąż czekają na rozwiązanie.

 

Przeprowadzone dotąd prace konserwatorskie i restauratorskie pozwoliły wydobyć z mroku przeszłości i odsłonić spod szarej zasłony czasu już znaczną część niezwykłych kompozycji malarskich – barwnych scen na ścianie wschodniej, północnej i południowej ukazanych na tle fantazyjnych dekoracji roślinnych. Będąc jednym z większych zespołów średniowiecznych malowideł ściennych w północno-wschodniej Polsce, zespołem jednolitym i – pomimo licznych uszkodzeń – stosunkowo dobrze zachowanym, malowidła te stanowią olbrzymią wartość historyczną i zabytkową. Zachowały się bez późniejszych uzupełnień i przemalowań, co jest dodatkowym walorem stanowiącym o ich wyjątkowości i niepowtarzalności w skali naszego kraju.

 

Seminarium zostało zorganizowane przez Parafię św. Józefa w Pasłęku, Burmistrza Pasłęka, Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

Staraniem Urzędu Miejskiego w Pasłęku wydane zostały ulotki informacyjne o kościele w Mariance oraz postawiono pamiątkowe tablice w języku polskim, angielskim i niemieckim.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0-DnlS9cuE