W dniu dzisiejszym tj. 15.04.2019 roku Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski podpisał umowę z Grupą Rowerową „Team Mustang Pasłęk”, reprezentowaną przez Prezesa Pana Tomasza Tuniewicza oraz Pana Marcina Krasowskiego – sekretarza klubu na realizację zadania" VI Pasłęcki MTB Maraton".

Team Mustang Pasłęk otrzyma dotację w wysokości 11 tys. zł jako wsparcie realizacji zadania własnego gminy Pasłęk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez kolarstwo".