W związku z przypadającymi Świętami Wielkanocnymi, następuje zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Odbiór odpadów odbywać się będzie w następujący sposób:
- odbiór odpadów przypadający na dzień 22.04. (poniedziałek), nastąpi w dniu
23.04. (wtorek ),
- odbiór odpadów przypadający na dzień 23.04. (wtorek), nastąpi w dniu
24.04. (tj. środa),
- odbiór odpadów przypadający na dzień 24.04. (środa), nastąpi w dniu
25.04. (tj. czwartek),
- odbiór odpadów przypadający na dzień 25.04. (czwartek), nastąpi w dniu
26.04. (tj. piątek),

- odbiór odpadów przypadający na dzień 26.04. (piątek), nastąpi w dniu 27.04. (tj. sobota).

Właściciele nieruchomości, proszeni są o wystawienie pojemników w dniu zastępczym w celu sprawnego odbioru odpadów przez firmę odbierającą odpady.

Harmonogram dostępny jest na stronach www.paslek.pl, oraz www.paslek-um.bip-wm.pl.