Straż Miejska wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Pasłęku zaczęła wiosenne kontrole stanu czystości prywatnych posesji. Podczas przeprowadzanych kontroli sprawdzany jest nie tylko porządek na posesji, ale również czy właściciel nieruchomości ma złożoną aktualną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz czy nieruchomość jest wyposażona w pojemnik służący do zbierania odpadów komunalnych.

Już w pierwszych dniach kontroli ukarano mieszkańca gminy Pasłęk mandatem w kwocie 200 zł za nieporządek na własnej działce. Właściciel nieruchomości nie miał również pojemnika na odpady. Po zgłoszeniu przez innych mieszkańców kontrolowanej miejscowości faktu zaśmiecania terenu użytku publicznego oraz przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym okazało się, że wytwarzane śmieci z gospodarstwa domowego kontrolowany mieszkaniec wyrzucał na teren zieleni w pobliżu swojej nieruchomości.

Informujemy, iż zbliżają się terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. Chcąc pozbyć się zalegających śmieci prosimy o zgłaszanie ich posiadania do Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod nr tel. (55) 248-20-01 wew. 73

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny jest na stronie www.paslek-um.bip-wm.pl w zakładce „odpady komunalne”