Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy informacje o wynikach wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2018-2023. Informacje będą na bieżąco aktualizowane o kolejne wyniki wyborów, po przeprowadzonych zebraniach wiejskich w sołectwach. Zakończenie wyborów nastąpi w dniu 12.04.2019 r.

 

13.03.2019 r. - Sołectwo Nowa Wieś

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięły 22 osoby na 202 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Bożena Rynkowska - liczba głosów - 21

Wybranym Sołtysem została Pani Bożena Rynkowska.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 22 osoby na 202 uprawnione.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Marcin Białobrzeski - liczba głosów - 22

Klaudia Głuszyk - liczba głosów - 22

Katarzyna Głuszyk - liczba głosów - 22

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

13.03.2019 r. - Sołectwo Kwitajny

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 20 osób na 188 uprawnionych.

Kandydaci na Sołtysa:

Małgorzata Stanisławska - liczba głosów - 20

Wybranym Sołtysem została Pani Małgorzata Stanisławska.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięły 20 osób na 188 uprawnionych.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Wiesława Frel - liczba głosów - 20

Halina Łozowska - liczba głosów - 20

Kamil Oskroba - liczba głosów – 20

Barbara Kordala - liczba głosów - 19

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

13.03.2019 r. - Nowy Cieszyn

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 11 osób na 43 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Józef But - liczba głosów - 11

Wybranym Sołtysem został Pan Józef But.

Rady sołeckiej nie wybrano.


 

13.03.2019 r. - Leszczyna

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 9 osób na 43 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Marek Suchodolski – liczba głosów - 5

Zbigniew Brzozowski - liczba głosów - 4

Wybranym Sołtysem został Pan Marek Suchodolski.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięły 9 osób na 43 uprawnione.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Zbigniew Brzozowski - liczba głosów - 9

Henryk Arżanik - liczba głosów - 8

Wojciech Suchodolski - liczba głosów – 8

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

14.03.2019 r. - Gulbity

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 11 osób na 44 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Mariusz Juchniewicz - liczba głosów - 11

Wybranym Sołtysem został Pan Mariusz Juchniewicz.

Rady sołeckiej nie wybrano.


 

14.03.2019 r. - Leżnica

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 16 osób na 23 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Piotr Becmer – liczba głosów - 9

Grzegorz Kuryło - liczba głosów - 7

Wybranym Sołtysem został Pan Piotr Becmer.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 8 osób na 23 uprawnione.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Halina Goluch - liczba głosów - 8

Małgorzata Jabłońska - liczba głosów - 8

Grażyna Kuryło - liczba głosów – 8

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

15.03.2019 r. - Robity

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 30 osób na 221 uprawnionych.

Kandydaci na Sołtysa:

Danuta Dargiel - liczba głosów - 29

Wybranym Sołtysem została Pani Danuta Dargiel.

Rady sołeckiej nie wybrano.


 

15.03.2019 r. - Rydzówka

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 19 osób na 194 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Ewa Bilska - Romanowska – liczba głosów - 16

Wybranym Sołtysem została Pani Ewa Bilska - Romanowska.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 18 osób na 194 uprawnione.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Wacław Czarnecki - liczba głosów - 18

Paweł Kowalczyk - liczba głosów - 18

Mariola Nowakowska - Jarzyńska - liczba głosów – 18

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

15.03.2019 r. - Łukszty

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 28 osób na 132 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Anna Jasek – liczba głosów - 27

Wybranym Sołtysem została Pani Anna Jasek.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 28 osób na 132 uprawnione.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Paweł Pietkiewicz - liczba głosów - 27

Aneta Modzelewska - liczba głosów - 25

Anetta Pilimon - liczba głosów – 25

Marta Zawierucha - liczba głosów - 25

Aneta Majczyna - liczba głosów - 24

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

18.03.2019 r. - Gołąbki

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięły 32 osoby na 81 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Małgorzata Wolfram – liczba głosów - 30

Wybranym Sołtysem została Pani Małgorzata Wolfram.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 27 osób na 81 uprawnionych.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Damian Zajączkowski - liczba głosów - 24

Filip Mazur - liczba głosów - 24

Aleksandra Niwińska - liczba głosów – 22

Rafał Tyszecki - liczba głosów - 22

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

18.03.2019 r. - Stegny

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 21 osób na 283 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Krystyna Steciuk - liczba głosów - 21

Wybranym Sołtysem została Pani Krystyna Steciuk.

Rady sołeckiej nie wybrano.


 

18.03.2019 r. - Marianka

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 29 osób na 208 uprawnionych.

Kandydaci na Sołtysa:

Justyna Stando – liczba głosów - 28

Wybranym Sołtysem została Pani Justyna Stando.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 29 osób na 208 uprawnionych.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Małgorzata Karczewska - liczba głosów - 28

Alicja Przewoźniczuk - liczba głosów - 27

Dariusz Skowronek - liczba głosów – 26

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

19.03.2019 r. - Kawki

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 12 osób na 31 uprawnionych.

Kandydaci na Sołtysa:

Jarosław Pietkiewicz – liczba głosów - 12

Wybranym Sołtysem została Pan Jarosław Pietkiewicz.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 12 osób na 31 uprawnionych.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Mirosław Ochnik - liczba głosów - 12

Piotr Sułkowski - liczba głosów - 12

Izabela Niedbalska - liczba głosów - 12

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

19.03.2019 r. - Rzeczna

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 61 osób na 330 uprawnionych.

Kandydaci na Sołtysa:

Iwona Raszkiewicz – liczba głosów - 60

Wybranym Sołtysem została Pani Iwona Raszkiewicz.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 56 osób na 330 uprawnionych.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Andrzej Żuk - liczba głosów - 54

Michał Ziłotin - liczba głosów - 52

Katarzyna Belka - Hucz - liczba głosów - 51

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

19.03.2019 r. - Krasin

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięły 34 osoby na 122 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Marta Ziółek - Śmiszek – liczba głosów - 34

Wybranym Sołtysem została Pani Marta Ziółek - Śmiszek.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięły 34 osoby na 122 uprawnione.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Magda Bogusz - liczba głosów - 34

Jarosław Dzięgo - liczba głosów - 30

Grzegorz Majewski - liczba głosów - 32

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

20.03.2019 r. - Awajki

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 12 osób na 43 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Anna Moskwa – liczba głosów - 11

Wybranym Sołtysem została Pani Anna Moskwa.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 12 osób na 43 uprawnionych.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Barbara Moskwa - liczba głosów - 12

Ewa Maja - liczba głosów - 11

Jan Baran - liczba głosów - 11

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

20.03.2019 r. - Sakówko

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięły 24 osoby na 194 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Barbara Pilczarska - Rzepka – liczba głosów - 21

Wybranym Sołtysem została Pani Barbara Pilczarska - Rzepka.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 20 osób na 194 uprawnione.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Małgorzata Pietrzak - liczba głosów - 19

Andrzej Rzepka - liczba głosów - 19

Monika Gajdarenko - liczba głosów - 18

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

22.03.2019 r. - Aniołowo

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięły 32 osoby na 146 uprawnionych.

Kandydaci na Sołtysa:

Zbigniew Cieśla – liczba głosów - 32

Wybranym Sołtysem został Pan Zbigniew Cieśla.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 32 osoby na 146 uprawnionych.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Wiesława Karczewska - liczba głosów - 32

Jolanta Wiczyńska - liczba głosów - 31

Antoni Łowiecki - liczba głosów – 30

Henryk Miedziński – liczba głosów – 29

Roman Andrychowski – liczba głosów – 29

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

22.03.2019 r. - Kopina

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 10 osób na 44 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Grzegorz Krajewski - liczba głosów - 10

Wybranym Sołtysem został Pan Grzegorz Krajewski.

Rady sołeckiej nie wybrano.


 

22.03.2019 r. - Borzynowo

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięły 15 osób na 123 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Honorata Danowska – liczba głosów - 15

Wybranym Sołtysem została Pani Honorata Danowska.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 14 osób na 123 uprawnione.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Dariusz Kozłowski - liczba głosów - 14

Daniela Karasiewicz - liczba głosów - 14

Teresa Lewandowska - liczba głosów – 13

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

26.03.2019 r. - Bądy

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 11 osób na 55 uprawnionych.

Kandydaci na Sołtysa:

Janina Brzozowska - liczba głosów - 11

Wybranym Sołtysem została Pani Janina Brzozowska.

Rady sołeckiej nie wybrano.


 

27.03.2019 r. - Zielony Grąd

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięły 30 osób na 87 uprawnionych.

Kandydaci na Sołtysa:

Wioletta Stańczak – liczba głosów - 28

Wybranym Sołtysem została Pani Wioletta Stańczak.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 28 osób na 87 uprawnionych.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Rafał Bajer - liczba głosów - 28

Łukasz Przygoda - liczba głosów - 25

Anna Przygoda - liczba głosów – 24

Urszula Śmieszko - liczba głosów – 24

Katarzyna Czyż - liczba głosów – 19

Bartłomiej Stańczak - liczba głosów – 15

 

Rada Sołecka została wybrana w 5 osobowym składzie:

Rafał Bajer - liczba głosów - 28

Łukasz Przygoda - liczba głosów - 25

Anna Przygoda - liczba głosów – 24

Urszula Śmieszko - liczba głosów – 24

Katarzyna Czyż - liczba głosów – 19


 

27.03.2019 r. - Piniewo

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 16 osób na 87 uprawnionych.

Kandydaci na Sołtysa:

Teresa Bryguła - liczba głosów - 14

Wybranym Sołtysem została Pani Teresa Bryguła.

Rady sołeckiej nie wybrano.


 

28.03.2019 r. - Robity Wieś

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 15 osób na 63 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Dorota Rudzińska - liczba głosów - 15

Wybranym Sołtysem została Pani Dorota Rudzińska.

Rady sołeckiej nie wybrano.


 

28.03.2019 r. - Brzeziny

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięły 9 osób na 57 uprawnionych.

Kandydaci na Sołtysa:

Marzena Choma – liczba głosów - 9

Wybranym Sołtysem została Pani Marzena Choma.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 9 osób na 57 uprawnionych.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Marzena Głuszyk - liczba głosów - 9

Katarzyna Pitołaj - liczba głosów - 9

Andrzej Jakubowski - liczba głosów – 9

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

29.03.2019 r. - Zielonka Pasłęcka

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięły 119 osób na 463 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Krystyna Krasińska – liczba głosów - 55

Jan Urban - liczba głosów - 63

Wybranym Sołtysem został Pan Jan Urban.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięły 73 osóby na 463 uprawnione.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Piotr Malczewski - liczba głosów - 66

Elżbieta Hulanicka - liczba głosów - 66

Krzysztof Bajgot - liczba głosów – 66

Teresa Wołyńska - liczba głosów – 64

Leszek Łaskarzewski - liczba głosów – 52

Witold Danilewicz - liczba głosów – 22

 

Rada Sołecka została wybrana w 5 osobowym składzie:

Piotr Malczewski - liczba głosów - 66

Elżbieta Hulanicka - liczba głosów - 66

Krzysztof Bajgot - liczba głosów – 66

Teresa Wołyńska - liczba głosów – 64

Leszek Łaskarzewski - liczba głosów – 52


 

29.03.2019 r. - Majki

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięły 33 osóy na 57 uprawnionych.

Kandydaci na Sołtysa:

Józef Giers – liczba głosów - 32

Wybranym Sołtysem został Pan Józef Giers.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięły 30 osób na 57 uprawnionych.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Katarzyna Sulewska - liczba głosów - 27

Natalia Szwonder - liczba głosów - 25

Marek Koszyk - liczba głosów – 23

Wiesław Zarzeka - liczba głosów – 19

Piotr Smolak - liczba głosów – 19

Marlena Smolak - Mróz - liczba głosów – 19

 

Wybory Rady Sołeckiej spośród kandydatów z najniższą liczbą głosów którzy uzyskali identyczny wynik

Udział w wyborach wzięły 27 osób na 57 uprawnionych.

Wiesław Zarzeka - liczba głosów - 18

Marlena Smolak - Mróz - liczba głosów - 14

Piotr Smolak - liczba głosów - 13

 

Rada Sołecka została wybrana w 5 osobowym składzie:

Katarzyna Sulewska

Natalia Szwonder

Marek Koszyk

Wiesław Zarzeka

Marlena Smolak - Mróz


 

01.04.2019 r. - Rogajny

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięły 92 osoby na 394 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Adam Buska – liczba głosów - 73

Jagoda Kuskowska - liczba głosów - 17

Wybranym Sołtysem został Pan Adam Buska.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 55 osób na 394 uprawnione.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Adrian Bielawski - liczba głosów - 37

Bartłomiej Kowalczyk - liczba głosów - 37

Jan Machno - liczba głosów – 34

Krzysztof Nowacki - liczba głosów - 30

Jagoda Kłusowska - liczba głosów - 22

 

Rada Sołecka została wybrana w 3 osobowym składzie:

Adrian Bielawski - liczba głosów - 37

Bartłomiej Kowalczyk - liczba głosów - 37

Jan Machno - liczba głosów – 34


 

01.04.2019 r. - Dargowo

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 25 osób na 117 uprawnionych.

Kandydaci na Sołtysa:

Józef Papiernik - liczba głosów - 20

Wybranym Sołtysem został Pan Józef Papiernik.

Rady sołeckiej nie wybrano.


 

04.04.2019 r. - Sałkowice

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 17 osób na 66 uprawnionych.

Kandydaci na Sołtysa:

Józef Kosacz – liczba głosów - 16

Wybranym Sołtysem został Pan Józef Kosacz.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 17 osób na 66 uprawnionych.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Kinga Ossowska - liczba głosów - 17

Iwona Cieśla - liczba głosów - 16

Barbara Kosacz - liczba głosów - 16

Marcin Cieśla - liczba głosów - 15

Irena Sawicka - liczba głosów - 12

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

05.04.2019 r. - Rogowo

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 9 osób na 44 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Aleksander Barszcz – liczba głosów - 6

Wybranym Sołtysem został Pan Aleksander Barszcz.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 8 osób na 44 uprawnione.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Agnieszka Gołowicz - liczba głosów - 8

Grzegorz Nowak - liczba głosów - 7

Waldemar Barszcz - liczba głosów - 5

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

05.04.2019 r. - Surowe

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięły 32 osoby na 223 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Andrzej Domański – liczba głosów - 18

Anna Gołębiewska - liczba głosów - 14

Wybranym Sołtysem został Pan Andrzej Domański.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięły 22 osoby na 223 uprawnione.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Anna Gołębiewska - liczba głosów - 21

Paweł Orzoł - liczba głosów - 21

Marcin Kowalski - liczba głosów - 21

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

05.04.2019 r. - Sołectwo Krosno

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 40 osób na 203 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Wacław Furtak - liczba głosów - 37

Wybranym Sołtysem został Pan Wacław Furtak.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięły 34 osoby na 203 uprawnione.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Magdalena Bednarczyk - liczba głosów - 32

Bolesław Jankowski - liczba głosów - 30

Małgorzata Gocał - liczba głosów - 29

Marek Jankowski - liczba głosów - 29

Michał Jankowski - liczba głosów - 27

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

10.04.2019 r. - Sołectwo Marzewo

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 46 osób na 197 uprawnionych.

Kandydaci na Sołtysa:

Witold Stabrowski - liczba głosów - 44

Wybranym Sołtysem został Pan Witold Stabrowski.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięły 40 osób na 197 uprawnionych.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Jadwiga Słowikowska - liczba głosów - 38

Julia Brodnicka - liczba głosów - 36

Łukasz Biłas - liczba głosów - 35

Adrian Bednarczyk - liczba głosów - 32

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

11.04.2019 r. - Sołectwo Drulity

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięły 53 osoby na 272 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa Katarzyba Wronkowska - liczba głosów - 48

Wybranym Sołtysem została Pani Katarzyna Wronkowska.

Rady sołeckiej nie powołano


 

11.04.2019 r. - Sołectwo Nowe Kusy

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 46 osób na 254 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Artur Skowroński - liczba głosów - 14

Stanisław Wiśniewski - liczba głosów - 29

Wybranym Sołtysem został Pan Stanisław Wiśniewski.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięło 46 osób na 254 uprawnione.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Małgorzata Chmielewska - liczba głosów - 36

Monika Krajewska - liczba głosów - 36

Ewelina Wróbel - liczba głosów - 36

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

12.04.2019 r. - Anglity

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 15 osób na 41 uprawnionych.

Kandydaci na Sołtysa:

Tadeusz Stempel – liczba głosów - 1

Marcel Tużyk - liczba głosów - 14

Wybranym Sołtysem został Pan Marcel Tużyk.

Rady Sołeckiej nie powołano.


 

12.04.2019 r. - Kupin

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 17 osób na 33 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Jolanta Pliszka – liczba głosów - 17

Wybranym Sołtysem została Pani Jolanta Pliszka.

Rady Sołeckiej nie powołano.


 

12.04.2019 r. - Rzędy

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięły 22 osoby na 123 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Aneta Wiżyń – liczba głosów - 22

Wybranym Sołtysem została Pani Aneta Wiżyń.

 

Wybory Rady Sołeckiej

Udział w wyborach wzięły 22 osoby na 123 uprawnione.

Kandydaci do Rady Sołeckiej:

Małgorzata Kowalewska - liczba głosów - 22

Marzena Kozłowska - liczba głosów - 22

Bogumiła Szumiel - liczba głosów - 22

Piotr Pawłowski - liczba głosów - 22

Karol Zieliński - liczba głosów - 21

Rada Sołecka została wybrana w ww. składzie.


 

12.04.2019 r. - Kronin

Wybory Sołtysa

Udział w wyborach wzięło 16 osób na 62 uprawnione.

Kandydaci na Sołtysa:

Alina Odżga – liczba głosów - 16

Wybranym Sołtysem została Pani Alina Odżga.

Rady Sołeckiej nie powołano.