W piątek 8 marca Burmistrz Pasłęka podpisał umowy z mieszkańcami miasta i gminy w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła. Beneficjenci programu gminnego zdecydowali się na wymianę dotychczasowych niskosprawnych źródeł ciepła na ekologiczne kotły 5 klasy zasilane pelletem. Kwota dofinansowania możliwa do otrzymania to 3 000,00 zł. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego celem jest ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta i gminy Pasłęk. W budżecie Gminy Pasłęk przeznaczono na ten cel 100 000,00 zł.
 
Dotacja celowa jest udzielana na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza tj. na dofinansowanie kosztów inwestycji, które w wyniku realizacji zapewniają osiągnięcie efektu ekologicznego, poprzez trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zmianie na:
1) kocioł bezrusztowy, bez możliwości montażu dodatkowego rusztu, zasilany pelletem, spełniający wymagania 5 klasy w zakresie emisji i sprawności cieplnej według normy PN-EN 303-5:2012;
2) podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej.

Przypominamy, iż nabór wniosków ogłoszony został w styczniu i potrwa do końca kwietnia. Więcej informacji na temat możliwości otrzymania dotacji celowej na stronie głównej Urzędu Miejskiego www.paslek.pl - Informacje bieżące.
 
Jednocześnie przypominamy o rządowym programie dotacyjnym pn. "Czyste powietrze" wdrażanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. "Czyste powietrze" to program kompleksowy, w ramach którego można otrzymać dotację zarówno na wymianę źródła ciepła jak i na pełną termomodernizację budynku (wymiana okien, drzwi, docieplenie ścian, przegród). Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie www.wfosigw.olsztyn.pl