Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018r., poz. 2247) wzrósł limit zwrotu akcyzy z dotychczasowych 86 litrów do 100 litrów na hektar uprawianej powierzchni. Z odliczenia akcyzy od paliwa będą mogli skorzystać także hodowcy bydła. To najważniejsze zmiany, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

I. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie:

 • od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. - termin I oraz

 • od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. - termin II

złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Pasłęka (NOWY WZÓR WNIOSKU dostępny na http://paslek-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=334741 ).

Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj:

  * w przypadku złożenia wniosku w I terminie, faktury od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r.

  * w przypadku złożenia wniosku w II terminie, faktury od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r.

 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe.

II. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

 • 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz

 • 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • od 1 do 30 kwietnia 2019 r. (w przypadku złożenia wniosku w I terminie) oraz

 • od 1 do 31 października 2019 r. (w przypadku złożenia wniosku w II terminie)

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pasłęku, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Osoba do kontaktu:

Eliza Hoszwa – Podinspektor w UM Pasłęk, tel. 55 248 20 01 wew. 35