W środę 9 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku odbyło sie spotkanie w sprawie rządowego programu pn. "Czyste powietrze" wdrażanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ponad 70 osób - mieszkańców miasta i gminy Pasłęk wzięło udział w spotkaniu, na którym obecny był  Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Spotkanie poprowadził Doradca Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Pan Tomasz Koprowiak, który w sposób kompetentny i rzeczowy opowiedział o programie, warunkach uzyskania dofinansowania, rodzajach inwestycji podlegających dofinansowaniu, terminach składania wniosków, formach dofinansowania czy kwalifikowalności wydatków. W dalszej części spotkania Pan Tomasz Koprowiak odpowiedział na pytania obecnych, udzielił również wielu cennych rad potencjalnym beneficjentom programu.
 
Program w chwili obecnej jest zawieszony ze względu na jego aktualizację. Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz dostosowaniu systemów informatycznych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zmian w prawie powszechnie obowiązującym wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 roku poz. 2246).
 
W związku z dużym zainteresowaniem programem Burmistrz Pasłęka planuje kolejne spotkanie informacyjne już pod koniec marca. O dacie spotkania poinformujemy w późniejszym terminie.
 
Więcej informacji na temat programu "Czyste powietrze" na stronie internetowej WFOŚiGW w Olsztynie pod adresem: www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Program priorytetowy Czyste powietrze.