W nawiązaniu do apelu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych „Akcja Zima 2018/2019” informujemy, że właściciele i zarządcy budynków zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. W szczególności dotyczy to obiektów wielkopowierzchniowych z płaskimi dachami, o małych spadkach połaci dachowych.

Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Należy pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak dla innych osób wykonujących te prace. Dlatego osoby wykonując te czynności winny posiadać stosowne kwalifikacje (przeszkolenia) a same roboty drogowe należy prowadzić pod nadzorem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.