OGŁOSZENIE

o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku

Informuję, że termin składania dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Pasłęku wskazany w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko z dnia 19 listopada 2018 r. zostaje przedłużony do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 15:30.

Pozostałe warunki naboru wskazane w ww. ogłoszeniu o naborze pozostają bez zmian.

Dokumenty aplikacyjne złożone w pierwotnym terminie zostaną uwzględnione w toczącym się procesie naboru.

Pasłęk, 05.12.2018 r.

 

BURMISTRZ PASŁĘKA

dr Wiesław Śniecikowski