W dniu 21.09.2018r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, zezwoleniem Nr 672/2018, zezwolił na usunięcie lipydrobnolistnej rosnącej na dziedzińcu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Ze względu na swój stan zdrowotny zagrażała ona bezpieczeństwu użytkowników terenu i należało ją usunąć. W ramach nasadzenia zastępczego wybrano sadzonkę dębu szypułkowego, o wysokości ok 4m oraz obwodzie ok20 cm, którą Burmistrz Pasłęka zasadził w dniu 05 grudnia 2018r, w tym samym miejscu, w którym rosła wiekowa lipa.

Dąb szypułkowy, który został posadzony, jest upamiętnieniem 100-rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w związku z czym został nazwany „Dębem Niepodległości”.

 

Oprac.: M. Dyl