W dniu 5 grudnia 2018 roku w Komisariacie Policji w Pasłęku oddano do użytkowania zmodernizowany system monitoringu wizyjnego Pasłęka. W uroczystości uczestniczyli: Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Pan Andrzej Juniewicz, Komendant Miejski Policji w Elblągu insp. Robert Muraszko, Komendant Komisariatu Policji w Pasłęku podinsp. Mirosław Suchodolski, Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Pasłęku kom. Robert Papierowski oraz Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 w Pasłęku mł. bryg. Przemysław Siagło. Dotychczasowy system monitoringu zastąpiony został nowym system połączonym siecią światłowodów, która daje większe od tymczasowych możliwości techniczne, zapewniając dobrej jakości obraz oraz gwarantując wysoką niezawodność pracy systemu. Sieć światłowodów pozwala na włączenie do systemu monitoringu kamer o dużej rozdzielczości obrazu pozwalając tym samym na dokładniejszy zapis i odczyt obrazu z rejestratorów. Nowy system zaopatrzony został w 21 kamer (docelowo planowany jest montaż jeszcze 6sztuk) zainstalowanych w miejsce wysłużonych tj. na rondzie im. B. Stankiewicza na ul. Ogrodowej, ul. Kopernika, Osińskiego, Jagiełły, Westerplatte, Kopernika z ul. 3 Maja, ul. M. Konopnickiej, 3 Maja z Polną i Bankową oraz na rondzie Itzehoe.  Są to kamery o stałym podglądzie i wysokiej rozdzielczości. W trakcie modernizacji systemu monitoringu zmieniona została również koncepcja zapisu i udostępniania obrazu z kamer. Dotychczasowe rozwiązanie polegające na zapisie obrazu z kamer na rejestratorach ulokowanych na Komisariacie Policji w Pasłęku, zastąpiono zapisem obrazu na specjalnych rejestratorach umiejscowionych w serwerowni Urzędu Miejskiego w Pasłęku. Właścicielem zapisów wizji, odpowiedzialnym za ich gromadzenie i udostępnianie dla uprawnionych podmiotów w nowym systemie jest Burmistrz Pasłęka, zaś funkcjonariusze Policji mają zapewniony ciągły podgląd obrazu w Komisariacie Policji w Pasłęku.

Koszt modernizacji monitoringu wyniósł 100 tys. złotych, na który składała się dzierżawa sieci światłowodowej w kwocie 60  tys. oraz zakup i montaż kamer – 40 tys.