Urząd Miejski informuje, iż w związku z wolnym w dniu 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) wszystkie odbiory odpadów, które zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przypadające od 12 listopada do 16 listopada zostaną przesunięte o jeden dzień i będą realizowane od wtorku 13 listopada 2018 r. do soboty 17 listopada 2018 r.

Właściciele nieruchomości, proszeni są o wystawienie pojemników w dniu zastępczym w celu sprawnego odbioru odpadów przez firmę odbierającą odpady.

Harmonogram dostępny jest na stronach www.paslek.pl, oraz www.bip.paslek.pl.