W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oświaty

– zarówno aktywnym zawodowo, jak i tym na zasłużonej emeryturze – z całego serca dziękuję

za zaangażowanie, cierpliwość i codzienny trud, jaki wkładacie w proces kształtowania młodych ludzi oraz rozbudzanie w nich ciekawości świata.

 

Życzę Państwu satysfakcjonującej pracy z dziećmi i młodzieżą, siły oraz wielu powodów do radości z podejmowanych działań.

 

Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław Śniecikowski

 

 

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej.

Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.