Niniejszym informuję, iż na wniosek Burmistrza Pasłęka w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 1530 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się sesja nadzwyczajna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Wybór sekretarza obrad.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2018-2024.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2018 budżetu gminy Pasłęk.

  7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pasłęku

 mgr Edward Skalij