Dnia 2 października 2018 r. uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Rogajnach wraz z opiekunami udali się do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu. Wycieczka zorganizowana była przez Urząd Miejski w Pasłęku oraz ZUO w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej. Dzięki uprzejmości Pani Elizy Rogalskiej - pracownika ZUO, nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu zasad selektywnej zbiórki odpadów w formie wykładu, praktycznych ćwiczeń i filmów. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się o potrzebie oraz sposobach segregowania i zagospodarowania surowców, co to jest recykling i wiele innych ciekawych informacji.

Uczniowie uczyli się prawidłowej segregacji poprzez „wrzucanie” losowo wybranych odpadów do odpowiedniego „pojemnika” z podziałem na: szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier, BIO, odpady niebezpieczne oraz odpady zmieszane. Dzieci z zadaniem poradziły sobie doskonale, choć czasami pomoc pani Elizy była niezbędna.

Kolejnym etapem wycieczki były zajęcia warsztatowe podczas, których dzieci robiły czerpany papier wykorzystując odpady pozyskane z selektywnej zbiórki odpadów czyli stare gazety. Wytworzony papier dzieci następnie dekorowały uzyskując piękne kolorowe prace plastyczne.

Dzieci na zajęciach miały okazję także zagrać w grę edukacyjną na komputerach, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zadaniem uczestników było sprawdzenie swojej wiedzy po przez prawidłowe posegregowanie odpadów.

Po zajęciach dydaktycznych odbyła się wycieczka po terenie ZUO w towarzystwie pracownika zakładu, która pozwoliła na zdobycie wiedzy, jak postępuje się z odpadem od jego produkcji do zagospodarowania oraz jak wykorzystuje się odpady do wytworzenia paliwa alternatywnego.

W trakcie zwiedzania dzieci miały okazję zobaczyć centrum recyklingu, wagę, kopiec bioenergetyczny, w którym wytwarzany jest biogaz, sortownie, kompostownie, magazyn odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów tj. kwaterę balastu, plac odpadów budowlanych i wielkogabarytowych.

Po wizycie w Zakładzie Utylizacji Odpadów dzieci uświadomiły sobie jak ważne jest segregowanie odpadów. Na własne oczy zobaczyli wiele ton odzyskanych surowców wtórnych i zdali sobie sprawę jaki ma to wielki wpływ na ochronę surowców naturalnych. Mamy nadzieję, że segregacja odpadów stanie się dla uczniów i ich rodzin częścią codziennych obowiązków.