11 listopada to wyjątkowa data w polskim kalendarzu – Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ten powinien mieć dla wszystkich Polaków szczególne znaczenie. Jedną z form uczczenia tego bardzo ważnego święta jest wywieszenie flag narodowych na budynkach instytucji publicznych, zakładów pracy i prywatnych posesjach. Mając na uwadze powyższe pasłęcki samorząd zaprasza mieszkańców naszej gminy po odbiór bezpłatnej flagi narodowej, celem wywieszenia jej w dniu 11 listopada w roku bieżącym, w latach kolejnych oraz przy okazji innych świąt państwowych.Wywieszone flagi będą wyrazem naszego patriotyzmu oraz manifestacją świadomości narodowej. 
Flagi będzie można odebrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pasłęku (parter) od  dnia 4 października 2018 r. (czwartek), w godzinach pracy urzędu, do wyczerpania przygotowanego zapasu flag w liczbie 500 szt. 
 
Dziękuję wszystkim mieszkańcom za włączenie się w uczczenie Narodowego Święta Niepodległości oraz zapraszam do udziału w uroczystościach organizowanych przez pasłęcki samorząd w dniu 11 listopada 2018 r.
 
BURMISTRZ PASŁĘKA
dr Wiesław Śniecikowski