W dniu 14.09.2018r. podpisana została umowa na wykonanie remontu alejek na cmentarzu komunalnym przy ul.A.Steffena w Pasłęku. Trzykrotnie ogłaszano przetarg w sprawie wyłonienia wykonawcy robót. Na pierwsze postępowanie w miesiącu lipcu br nie wpłynęła żadna oferta. Na ogłoszony ponownie przetarg w miesiącu sierpniu złożono 1 ofertę, która nie spełniała wymagań stawianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia( SIWZ) i postępowanie zostało unieważnione. Na ogłoszone postępowanie po raz trzeci złożono 1 ofertę. Cena oferty zawiera cenę wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej i wynosi 283,00 zł /m2 brutto, ilość wykonanej nawierzchni w ramach zadania uwarunkowana jest wysokością posiadanych środków finansowych i przy zaoferowanej cenie wyniesie 775m2. Wykonawcą alejek na cmentarzu będzie firma „DOMLUX” Sp. z o.o. ul. A. Steffena 12A  14-400 Pasłęk. Umowę podpisał Pełnomocnik Pan Bartłomiej Zieliński. Termin wykonania prac zgodnie z umową określono do 26 października 2018r.
Zadanie jest kontynuacją prac prowadzonych na cmentarzu komunalnym przy ul. Augustyna Steffena w Pasłęku. Przebudowane zostały alejki na starej części cmentarza a od roku 2017 prowadzone są prace już na nowej części. Firma „DOMLUX” Sp. z o.o. z Pasłęka, już po raz szósty będzie wykonywała prace związane z budową alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. A.Steffena. W roku 2017 też wykonywała prace na nowej części cmentarza ,wykonała wówczas ścieżki z kostki betonowej o łącznej powierzchni 741 m2 i ścieżkę z kruszywa na starej części cmentarza o pow. 180 m2.


Opracowała: Marzena Sidor.