W czwartek 13 września w Bibliotece Publicznej w Pasłęku odbyły się kolejne zajęcia dla dzieci z cyklu „ Jak Polska przetrwała zabory”. Uczestniczyły w nich przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku. W czasie spotkania dzieci dowiedziały się o odkrywcach i wynalazkach XIX wieku, wykonały pracę plastyczną.

   Na zakończenie przedszkolaki obdarowane zostały słodkim upominkiem.                                                                                                            

Serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach i zapraszamy na kolejne spotkania w bibliotece.