Trwają prace związane z przebudową gminnej ulicy Rzemieślniczej w Pasłęku. Efektem prowadzonych prac będzie wykonanie na całej długości ulicy (205,0 m) ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej, którego szerokość wyniesie 6,0 m. W chwili obecnej wykonywana jest sieć kanalizacji deszczowej, do której będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe z nawierzchni. Przebudowywana jest także sieć telekomunikacyjna zlokalizowana w ciągu tej ulicy. Wykonawcą robót jest firma  Trakt W. Szyszka Sp. Jawna z Pasłęka, która obecnie prowadzi również prace związane z przebudową ulic: Lanca, Nowowiejskiego i Zawiszy Czarnego.

Koszt realizacji inwestycji na ulicy Rzemieślniczej wyniesie łącznie 722.256,00 zł (w tym: koszt dokumentacji projektowej 24.600,00 zł, koszt robót budowlanych 683.511,00 zł i koszt nadzoru inwestorskiego 14.145,00 zł).

Oprac.: P. Klimczak