W dniu 08 sierpnia br. zakończone zostały prace związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka. W wyniku realizacji tego zadania na odcinku o długości 500 metrów (od drogi wojewódzkiej nr 513 w kierunku miejscowości Marianka) wykonano 1750 m2 nawierzchni bitumicznej SMA 16 JENA na podbudowie z kruszywa łamanego. Wykonano również m.in. pobocza z kruszywa kamiennego oraz wyremontowano istniejące przepusty w ciągu tego odcinka drogi. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TUGA” Sp. z o.o. z Nowego Dworu Gdańskiego. Koszt robót budowlanych wyniósł łącznie 331.499,99 zł.

Oprac.: R. Skalij i P. Klimczak