Urząd Miejski informuje, iż w związku ze Świętem Wniebowzięcia NMP dnia 15 sierpnia 2018 r. (środa) i wolnym w tym dniu odbiór odpadów, który zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru przypada na ten dzień zostanie przesunięty zgodnie z poniższym planem odbioru:

  • 14 sierpnia 2018 r. (wtorek) zostaną odebrane odpady komunalne z następujących ulic: Andersa, Długa, Elbląska, Geodetów, Jaśminowa, Kresowa, Krzywa, Kusocińskiego, Kwiatowa, Lwowska, Południowa, Sprzymierzonych, Sybiraków, Szkolna, Wileńska, Wiosenna oraz Wojska Polskiego.

  • 16 sierpnia 2018 r. (czwartek) zostaną odebrane odpady komunalne z następujących ulic: Dworcowa, Konopnickiej, Strażacka, Rzemieślnicza, Przemysłowa, Witosa oraz miejscowości wiejskie.

Właściciele nieruchomości, proszeni są o wystawienie pojemników w dniu zastępczym w celu sprawnego odbioru odpadów przez firmę odbierającą odpady.

Harmonogram dostępny jest na stronach www.paslek.pl, oraz www.bip.paslek.pl.