Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się od dnia 1 października 2018 r.

 

 Załączniki do wniosku w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

  1.    
    Oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód. Oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca.
  2.   
    Oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód. Oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca.

 

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres kończący sie 30 września 2018 r.

Załączniki do wniosku w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

  1. Oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód. Oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca.

  2. Oświadczenie należy dołączyć jeśli wnioskodawca lub członek rodziny osiągnął ww. dochód. Oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca.

  3. UWAGA! oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS. Oświadczenie wypełnia i podpisuje wnioskodawca.