W dniu dzisiejszym odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Pasłęku. Podczas sesji Radni uchwalili uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pasłęk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych.