W dniu 13.06.2018r. o godzinie 8.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyło się publiczne otwarcie ofert organizacji pozarządowych. Burmistrza Pasłęka w dniu 21 maja 2018r. ogłosił III edycję konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Pasłęk. W wymaganym terminie, tj. do dnia 12 czerwca 2018r. do godz. 1530, wpłynęła a oferta następujących stowarzyszeń:

I. priorytetowe zadania w sferze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

1.

Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie Miasta i Gminy Pasłęk

1. REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY W ELBLĄGU Z/S W STARYM POLU –

KOŁO TERENOWE BARTNIK W PASŁĘKU

W dalszej kolejności Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej oferty.