Trwają prace na ul. Lanca w Pasłęku
Prowadzone są prace budowlane na zadaniu pn. „Przebudowa ulic: Lanca, Nowowiejskiego, Zawiszy Czarnego w Pasłęku. Zadanie w dniu 7 czerwca br. zostało zakwalifikowane do dofinansowania w kwocie 656 800,00 zł w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
Aktualnie przebudowywana jest ul. Lanca na odcinku od ul. Kraszewskiego i tu ulica jest nieprzejezdna. Wykonawcą robót jest firma „TRAKT” Waldemar Szyszka Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Boh. Westerplatte 45 w Pasłęku. W ramach zadania przebudowana zostanie ul. Lanca (na odcinku 329 m od ul. Kraszewskiego  do skrzyżowania z ul. Czarneckiego i ul. Paderewskiego) jako jezdnia asfaltowa o szerokości 5,50 m z chodnikiem z kostki betonowej po jednej stronie, natomiast w pozostałej części 215 m ul. Lanca oraz ul. Nowowiejskiego na odcinku 95 m i ul. Zawiszy Czarnego na odcinku 78 m wykonane zostaną jako ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej o szerokości 3,5-4,0 m z utwardzonymi poboczami. W ramach zadania przebudowane zostaną istniejące zjazdy i dojścia do działek oraz wykonane zostanie przejście z kruszywa od ul. Lanca do ul. Kochanowskiego na odcinku 92,5 m.
Koszt robót zgodnie z umową wyniesie 1 569 111,00 zł brutto. Termin realizacji robót  upływa w dniu 30.06.2019r.
Opracowała: Marzena Sidor.