W dniu 07 czerwca 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pasłęku państwo Nina i Stanisław Biliccy świętowali 50 rocznicę ślubu. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie na, którym burmistrz Wiesław Śniecikowski złożył gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu oraz udekorował jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP.

Jubilaci otrzymali również pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Państwo Biliccy są mieszkańcami Pasłęka. Swoje życie zawodowe związali z GS Rychliki, gdzie prowadzili sklep. Państwo Biliccy posiadają 2 synów i 3 wnuków. Dostojnym jubilatom życzymy długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i miłości.