Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w ogłoszonych przez Burmistrza Pasłęka konkursach pn. „AKTYWNA, PIĘKNA I CZYSTA WIEŚ” oraz „NAJŁADNIEJSZA POSESJA”.
 
Zgłoszenia udziału w konkursach przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Termin zgłoszeń: do 8 czerwca 2018 r.
 
Celem organizowanych konkursów jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Miasta i Gminy Pasłęk. Konkursy mają na celu kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za miejsca zamieszkania i wizerunek lokalnego środowiska.
 
Szczegółowe informacje na temat warunków udziału oraz wysokości nagród przewidzianych do zdobycia dostępne są w regulaminach poniżej.
 
 
Regulaminy konkursów wraz z kartami zgłoszeniowymi:
 
 
 
 
Opracował: Henryk Żukowski