Zakończył się remont dachu remizy strażackiej w miejscowości Borzynowo. Remont obejmował wymianę dachówki, wysunięcie połaci dachu poza obrys budynku oraz obróbki blacharskie. Koszt remontu wyniósł 27 656 złotych. Remont dachu prowadziło pasłęckie przedsiębiorstwo.