Zarząd Oddziału Miejsko–Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Burmistrz Pasłęka oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają na uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka, które odbędą się w Parku Ekologicznym w Pasłęku w sobotę - 19 maja 2018 roku. Poniżej program imprezy.


11:30 – zbiórka jednostek OSP przy JRG, przejazd ulicami miasta

11:45 – przejazd na parking przy Jeziorku Miejskim

12:00 – Msza Święta Polowa w Parku Ekologicznym

13:00 – 16:00 – capstrzyk strażacki, zawody strażackie oraz koncert orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej pod batutą Adriana Brackiego

16:30 – zakończenie imprezy