Podpisano umowę na realizację projektu obywatelskiego.

W dniu 17 kwietnia 2018r. podpisana została umowa na wykonanie robót związanych z utwardzeniem terenu przy garażach oraz wykonaniu chodnika do budynku nr 49 przy ul. Westerplatte w Pasłęku. Prace stanowią realizację budżetu obywatelskiego, który otrzymał poparcie w postaci 1 184 ważnych głosów. Wykonawcą robót, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest firma PRO-SERVICE Patryk Zalewski z siedzibą przy ul. Chopina 28/1 w Elblągu. Zgodnie z umową koszt robót wyniesie 46 740,00 zł brutto. Termin realizacji zadania upływa w dniu 30.06.2018r. Przy podpisaniu umowy obecny bał przedstawiciel mieszkańców Pan Stanisław Mydło Z-ca Prezesa MSM ”JURATA”, który jest współautorem projektu obywatelskiego.
W ramach zadania wykonane zostanie utwardzenie terenu kostką betonową o powierzchni 430 m2 , stanowiące plac przed garażami, drogę dojazdową do garaży oraz chodnik na odcinku 20 m o szerokości 1,5 m do budynku nr 49, stanowiący połączenie istniejących już ciągów pieszych.

Opracowała: Marzena Sidor.