Niniejszym informuję, iż na wniosek Burmistrza Pasłęka w dniu 20 kwietnia 2018 roku (piątek) o godzinie 14.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014–2018 z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2018-2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2018 budżetu gminy Pasłęk.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
8. Zamknięcie obrad sesji.
 
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Marian Matuszczak