W dniu 5 marca w Urzędzie Miejskim w Pasłęku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w celu przyznania tytułu nagrodzonego oraz laureata w VI Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Spośród uczestników tegorocznej edycji w tym roku można było zgłaszać kandydatów w dwóch kategoriach:

I kategoria zwana "Ósemeczką" dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych

II kategoria zwana "Ósemką" w której startować mogli uczniowie:

  • "Ósemka Junior" – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej w tym gimnazja

  • "Ósemka Senior" – uczniowie klas 1-5 szkoły ponadpodstwowej

W I kategorii wiekowej tzw. "Ósemeczce" w tym roku nie zgłoszono żadnych kandydatów.

Spośród uczestników II kategorii jury wyłoniło laureatów:

Ósemka Junior:

  • Korwel Anna – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku

  • Machul Julia – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku

  • Papis Łukasz – uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku

  • Wojnicz Patrycja – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku

Ósemka Senior

  • Gęsina Wiktoria – uczennica Zespołu Szkół w Pasłęku

  • Lipińska Aleksandra – uczennica Zespołu Szkół w Pasłęku

  • Nożewski Szymon – uczeń Zespołu Szkół w Pasłęku

  • Wróbel Łukasz - uczeń Zespołu Szkół w Pasłęku

Laureatem Konkursu, który reprezentował będzie Miasto i Gminę Pasłęk w Eliminacjach Ogólnopolskich została Aleksandra Lipińska.

Aleksandra to młoda osoba, sumienna i odpowiedzialna. Jest osobą wrażliwą na potrzeby innych ludzi. Od 5 lat angażuje się w każdą działaność wolontarystyczną. Należy do Szkolnego Koła Wolontariatu, czynnie bierze udział we wszystkich inicjatywach podejmowanych przez Koło. Jej praca w wolontariacie zaczęła się od udziału w finale WOŚP, regularnie pomaga w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Orle Gnizdo", wielokrotnie uczestniczyła w zbiórkach żywności organizowanych przez Stowarzyszenie "Jutrzenka", brała udział w zbiórkach "Pola Nadziei" na rzezcz hospicjum w Elblągu, brała udział w akcji "Paka dla Rodaka". Pracowała jako wolontariuszka w przygotowaniach Biegu Filipidesa.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zostali zgłoszeni przez opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu - Panią Katarzynę Juniewicz oraz Dyrektora Szkoły – Pana Dariusza Ponichterę. Natomiast uczniowie Zespołu Szkół w Pasłęku zostali zgłoszeni przez opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu - Panią Beatę Łuczyńską-Pyra.