BURMISTRZA   PASŁĘKA
Z A W I A D A M I A

o spotkaniu stanowiącym kontynuację dyskusji publicznej z dnia 06.02.br. nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do ww planu. Projekt zmiany planu i prognoza obejmuje obszar o powierzchni łącznej ok. 2,78ha stanowiący dwa fragmenty miasta Pasłęk: fragment obrębu geodezyjnego nr 07  miasta Pasłęk w rejonie przy ul. Jagiełły oraz fragment obrębu geodezyjnego nr 10 miasta Pasłęk przy ulicy Partyzantów i Cichej.


Kontynuacja dyskusji odbędzie się w dniu 12 lutego 2018r. o godz. 1500 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk (Sala Rycerska).

Jednocześnie ponownie informuję, że zgodnie  z  art. 18 ust. 1  ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje  ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pasłęka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w formie zgodnej z art. 18 ust. 3 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrza Pasłęka.

Burmistrz Pasłęka

dr  Wiesław Śniecikowski