8 lutego 2918 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Borzynowie dokonała podsumowania swojej działalności za ubiegły rok. W zebraniu uczestniczyli Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, Pani sołtys Borzynowa Honorata Danowska, Z-ca Dowódcy JRG w Pasłęku Przemysław Siagło, Komendant Gminny OSP Mirosław Czyszejuk oraz strażacy i mieszkańcy z Borzynowa.
W roku sprawozdawczym OSP uczestniczyła w działaniach ratowniczych podczas powodzi w Miejscowości Stegny oraz uczestniczyła w zawodach sportowo - pożarniczych i zbiórkach szkoleniowych. Ochotnicza Straż Pożarna liczy obecnie 20 członków czynnych i posiada 7 osobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Po dokonanym podsumowaniu i otrzymaniu absolutorium Prezes Marian Kizyk podziękował strażakom za pracę na rzecz miejscowości Borzynowo i życzył wszystkim, aby bieżący rok okazał również łaskawy dla jednostki jak ubiegły.

Podczas spotkania Burmistrz Pasłęka podziękował strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej za dotychczasową działalność na rzecz lokalnej społeczności. Podziękowania za wspieranie działalności OSP oraz pomoc w realizowaniu statutowych zadań jednostki otrzymała również obecna na zebraniu Pani sołtys Honorata Danowska. Burmistrz Pasłęka podziękował Radzie Miejskiej za wsparcie finansowe, bez którego OSP nie byłoby w stanie prawidłowo funkcjonować.

Burmistrz Pasłęka przedstawił również budżet gminy z przeznaczeniem na działalność wszystkich OSP działających na terenie Gminy Pasłęk. W roku bieżącym na funkcjonowanie jednostek OSP przeznaczono ponad 200 tysięcy złotych.

Na zebraniu Przemysław Siagło przypomniał wszystkim zebranym o obowiązku czyszczenia przewodów dymowych i wentylacyjnych w mieszkaniach, oraz niebezpieczeństwie wynikającym z pożarów sadzy w kominie i sankcjach karnych t tego tytułu, oraz zagrożeń wynikających z ulatniającego się czadu. W okresie zimowym Państwowa Straż Pożarna odnotowuje znaczny wzrost ilości interwencji wynikających z braku wykonywania przeglądów i czyszczenia przewodów dymowych przez osoby do tego uprawnione. Przedstawił również przybliżone terminy szkoleń dla członków OSP organizowane przez Ośrodek Szkolenia Doskonalącego przy Komendzie Miejskiej PSP w Elblągu w roku bieżącym.