Poniżej znajdą Państwo załącznik obwieszczenia Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie o pierwszej licytacji nieruchomości należącej do zobowiązanego M.B.S.M. Spółka z o.o. w Pasłęku znajdującej się w Pasłęku przy ul. Westerplatte 31b: