W dniu 05 stycznia 2018r. o godz. 1500 odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej wzdłuż działki nr 78 w m. Krosno .
Prace związane z utwardzeniem drogi prowadzone były od 06.10.2017r. do 14.12.2017r. Generalnym wykonawcą robót była firma Trakt W. Szyszka Sp. Jawna, ul. Boh. Westerplatte 45, 14-400 Pasłęk. Koszt zadania wyniósł
225 828,00 zł. Całość prac została sfinansowana ze środków własnych samorządu pasłęckiego.
W ramach zadania powstała jezdnia bitumiczna o szerokości 3,50m. i powierzchni 752 m2. Plac do zawracania o wymiarach 12,50x12,50m. Zjazdy (na posesję) o nawierzchni z kostki betonowej i powierzchni 46 m2. Przedmiotowa droga jest drogą dojazdową. Spadek poprzeczny jednostronny 2%. Odwodnienie drogi powierzchniowo.
Oświetlenie drogowe latarnie słupy stalowe ośmiokątne ocynkowane szt 5 o wysokości h=7m na fundamentach prefabrykowanych. Oprawy oświetleniowe typu LED.

Opracował: Rafał Skalij{gallery}