W dniu 6 grudnia 2017 roku o godzinie 13.00 odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Pasłęku, podczas której podjęte zostały następujące uchwały:
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność podmiotów wykonujących w imieniu Burmistrza Pasłęka zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,
- w sprawie zmiany uchwały nr XII/83/17 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalonego na rok 2017 budżetu Gminy Pasłęk.

Radni zapoznali się także z informacją dotyczącą działań władz Pasłęka mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego miasta i gminy Pasłęk.