5 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, odbyła się II Pasłęcka Gala Wolontariatu, na którą zaproszeni zostali wolontariusze oraz przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

Galę otworzył Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski. Pierwszym wyróżnionym podczas gali został CHÓR „ADORAMUS” pod kierunkiem Pani Marii Korzeniewskiej, który w tym roku obchodzi jubileuszu 20- lecia działalności. Chór w swojej dotychczasowej działalności brał udział w wielu przedsięwzięciach kulturalnych, społecznych i religijnych, ważnych dla rozwoju życia społeczno – kulturalnego miasta i gminy Pasłęk.

Podczas Gali wyróżnienia przyznano również wolontariuszom działającym w naszej gminie, wśród nagrodzonych osób znaleźli się:

Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce Pasłęckiej, której Prezesem jest Pan Deonizy Krasiński - za pełną ofiarności pomoc ludziom poszkodowanym w wyniku podtopień jakie miały miejsce w tym roku oraz wiele innych akcji przeprowadzonych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”, której Prezesem jest Pani Grażyna Wasilewska - za inicjatywy i aktywny udział w uroczystościach związanych z Jubileuszem 720 – lecia nadania praw miejskich Pasłękowi, realizację wielu projektów na terenie naszej gminy min. warsztatów kuglarskich dla dzieci i dorosłych, organizacja Jarmarku św. Bartłomieja i wielu wielu innych.

Stowarzyszenie „Pasłęk Pomagamy”, którego Prezesem jest Pani Monika Stąpór - za organizację wielu akcji charytatywnych na rzecz chorych dzieci oraz dzieci i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.

Pan Feliks Paszkowski Honorowy Dawca Krwi - za szczególny dar serca i dzielenie się cząstką siebie. Pan Feliks jest rekordzistą w naszej gminie, który do tej pory oddał już 80 litrów krwi.

Pan Tomasz Rozenbajgier, który jest również Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego - za działalność wolontariacką i organizację wielu zbiórek publicznych takich jak Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wielu innych akcji charytatywnych min.:

  • akcji krwiodawstwa w Zespole Szkół w Pasłęku

  • akcji „Pola Nadziei” wraz z Elbląskim Hospicjum

  • współorganizował Dzień Dawcy Szpiku

  • organizował Ogólnopolski Dzień Seniora oraz Turniej Muzyczny „Muzyka łączy Pokolenia” we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

  • jako prezes stowarzyszenia: organizował Powiatowy Konkurs Piosenki Obcej

  • angażuje się w pozyskiwanie środków na międzynarodową wymianę młodzieży

Koło Nr 14 w Pasłęku Polskiego Związku Wędkarskiego, którego Prezesem jest Pan Przemysław Klarecki - za organizację ZAWODÓW WĘDKARSKICH DLA DZIECI Z OKAZJI DNIA DZIECKA, w której rokrocznie uczestniczy około 300 dzieci cieszy się ogromną popularnością, a dzięki poświęceniu wielu ludzi to przedsięwzięcie łączy wiele pokoleń. Akcja ta, na stałe wpisała się w kalendarz imprez promujących naszą gminę.

Pan Jan Bartłomiej Kozłowski - za podejmowanie wielu cennych inicjatyw na rzecz społeczności Miasta i Gminy Pasłęk, zapoczątkował organizację „Jarmarku św. Bartłomieja”.

Pani Justyna Wrótna - wolontariuszka i członek Młodzieżowego Klubu Jeździeckiego „Nenia” w Pasłęku - za w upowszechnianie jeździectwa na terenie Miasta i Gminy Pasłęk oraz za pracę wolontariacką z młodymi sportowcami Młodzieżowego Klubu Jeździeckiego „Nenia”.

Wyróżnione stowarzyszenia i wolontariusze są wszystkim doskonale znani. Zadania, jakie podejmują, dotyczą wielu dziedzin życia, jednak każde z nich – to pełne poświęcenia działanie, które wypływa z potrzeby serca oraz przeświadczenia o mocy każdego dobrego gestu. To dzięki takim ludziom w życiu codziennym możliwe staje się skuteczne rozwiązywanie wielu problemów. Organizując pracę stowarzyszeń, mobilizują innych do działań na rzecz potrzebujących, a swoim przykładem inspirują innych.

Galę Wolontariatu ubarwił występ zespołu „Sztama”, po którym przybyli goście mogli liczyć na poczęstunek, przygotowany przez Pasłęcki Ośrodek Kultury.