5 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku odbyło się spotkanie informacyjne pt. "Turystyka źródłem dochodów". Zgromadzonych w Sali Rycerskiej gości przywitał Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski.

Na początku spotkania Pani Stanisława Pańczuk - Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania opowiedziała o koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego. Następnie Pani Celina Długajczyk – Prezes Zarządu GAMINCO Sp. z o. o. zaprezentowała koncepcję wyróżnienia Pasłęka na tle innych miast oraz rozwoju lokalnych usług turystycznych. Ponadto w trakcie spotkania omówiona została współpraca podmiotów na rzecz wykorzystania lokalnych walorów w celu tworzenia wartości dodanej.