Poniżej znajdą Państwo obwieszczenie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie o pierwszej licytacji nieruchomości: