W dniu dzisiejszym Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Aktu pasowania na ucznia dokonali dyrektor szkoły – Pan Marek Sarnowski, wicedyrektor Pani Mariola Kwiatkowska i wicedyrektor Pani Beata Wypych.
W uroczystości wziął udział Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, który złożył życzenia dzieciom, rodzicom i nauczycielom oraz wręczył dyrektorowi szkoły Panu Markowi Sarnowskiemu list gratulacyjny. Podczas uroczystości Burmistrz Pasłęka wręczył dzieciom promującym Pasłęk podczas zawodów Nordic Walking upominki oraz sprzęt sportowy oraz pogratulował sukcesów sportowych i życzył kolejnych. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
- Mateusz Rębowski – uczeń I klasy SP 3,
- Grzegorz Rębowski – wychowanek Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku,
- Alicja Drzewiecka – uczennica II klasy SP nr  3,
- Weronika Drzewiecka - uczennica II klasy SP nr  3,
- Magdalena Bujnicka - uczennica VII klasy SP nr  3.
Wyróżnienie otrzymała także Alicja Koroblewska, która promowała Pasłęk podczas występu w programie telewizyjnym.
Uroczystość ślubowania klas pierwszych to niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów zarówno dla młodszych i tych starszych, ich wychowawców i rodziców. O tym, że są już gotowi do wstąpienia w poczet uczniów szkoły świadczyć mogło ich zachowanie oraz zaprezentowany program artystyczny. Całości przyglądali się rodzice i zaproszeni goście.
Podczas uroczystości dyrektor szkoły i rodzice życzyli wszystkim pierwszoklasistom, by okres nauki w szkole podstawowej był nie tylko czasem zdobywania nowych wiadomości, ale też okazją do wielu wspaniałych przeżyć i poznania wielu przyjaciół.