Poniżej znajdą Państwo plik z treścią obwieszczenia Burmistrza Pasłęka o zmianie terminu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: budowie Instytutu badań i innowacji hodowli kurcząt brojlerów o obsadzie początkowej 2400DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 40/1, obręb Sakówko gmina Pasłęk, oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Plik w formacie PDF.