W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, a także pracownikom administracji i obsługi – zarówno aktywnym zawodowo, jak i tym na zasłużonej emeryturze – składam najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia oraz niewyczerpanych sił i energii, tak potrzebnych dla kształtowania serc i umysłów młodego pokolenia.

 

Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław Śniecikowski

 

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.).

Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.