Urząd Miejski w Pasłęku przypomina, że w roku 2017 tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2007 r. na okres 10 lat oraz dowody osobiste wydane w 2012 roku na okres 5 lat dla osób niepełnoletnich.

Informacja o terminie ważności dowodu osobistego znajduje się w prawym dolnym rogu na awersie blankietu. Nie podlegają wymianie dowody osobiste z nieoznaczonym terminem ważności.Nieważny dowód osobisty jest bezużyteczny w obrocie prawnym. Nie potwierdza tożsamości oraz obywatelstwa, co uniemożliwia załatwienie wielu spraw w urzędach czy bankach.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego dokumentu.

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Pasłęku, pokój 28, tel: 55 248 20 01 wew. 42 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.