Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w związku z powodzią, która miała miejsce w Elblągu oraz okolicznych miejscowościach, Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu zapewnia priorytetową obsługę osób ubezpieczonych z terenów dotkniętych powodzią.

Pracownicy ZUS służą doradztwem oraz pomocą przy załatwianiu spraw z niżej wymienionego zakresu ubezpieczeń społecznych:

  • należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – w placówkach ZUS działają doradcy ds. ulg i umorzeń, którzy udzielają informacji i wsparcia przy kompletowaniu i wypełnianiu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków,
  • świadczeń emerytalno – rentowych – w placówkach zapewniono wsparcie przy wypełnianiu wniosków o świadczenia, przy kompletowaniu i gromadzeniu niezbędnej dokumentacji emerytalno - rentowej,
  • świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz orzecznictwa lekarskiego, prewencji i rehabilitacji.

Ponadto informujemy, iż zainteresowane osoby i firmy mogą zgłaszać się do naszych jednostek terenowych, w których znajdą fachową pomoc i poradę z zakresu działania ZUS. Sale Obsługi Klienta w Oddziale w Elblągu i pozostałych jednostkach organizacyjnych (w Braniewie, Ostródzie, Iławie) czynne są w poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek – piątek 8.00 – 15.00. Obsługa telefoniczna odbywa się za pośrednictwem Centrum Obsługi Klientów pod numerem 22 560 16 00.