Trwają prace związane z remontem części elewacji budynku nr 8 przy Placu Grunwaldzkim w Pasłęku (budynek przychodni zdrowia). Zakres robót związanych z estetyzacją ściany budynku przychodni zdrowia od strony Placu Grunwaldzkiego obejmuje między innymi dokończenie obłożenia części przyziemia piaskowcem skaleniowym, wymianę istniejącej drewnianej stolarki okiennej na PCV, wymianę drzwi głównych stalowych na drzwi aluminiowe oraz docieplenie elewacji styropianem o grubości 12 cm metodą „lekko-mokrą” wraz z wymianą obróbek blacharskich. Wykonawcą robót, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest firma: Usługi Ogólno - Budowlane Paweł Sabiło z Pasłęka. Koszt robót wyniesie 92 583.58 zł brutto. Zaś zakończenie robót planowane jest na dzień 15 listopada 2017 roku.
Informację przygotował: Jarosław Lango