O G Ł O S Z E N I E

                Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), został wywieszony wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pasłęk.  Wykaz będzie wywieszony od  11 października 2017 r. do  2 listopada   2017 r. http://paslek-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=315936